Begroting 2019

Formatie

Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie

Aantal personen

Loonsom

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Bestuur

Raad

23

23

317.684

316.090

B&W

5

5

464.651

507.016

Griffie

1,50

1,50

2

2

135.303

148.128

Uitkering gepens. weth.

29

31

179.712

291.253

Subtotaal bestuur

1,50

1,50

59

61

1.097.350

1.262.487

Personeel

Directie

1,67

1,67

2

2

238.970

249.500

Generatiepact

3,26

2,22

0

0

180.141

82.954

Beleid

30,35

32,01

35

36

2.383.837

2.625.943

Bedrijfsvoering

31,20

33,57

37

41

2.220.425

2.563.736

Dienstverlening

37,16

37,37

44

44

2.261.334

2.375.351

Openbare Ruimte

31,85

31,65

32

32

1.984.721

2.031.874

Sportaccommodaties

7,00

6,83

8

9

362.594

367.219

Sociale zaken

38,41

40,64

37

43

2.603.461

2.918.934

Subtotaal personeel

180,90

185,96

195

207

12.235.482

13.215.511

Flexibele schil

4,50

2,38

287.777

197.217

Bovenformatief

-

-

Inkomsten bovenformatief

-

-

Gedetacheerd

2

0

70.097

-

Inkomsten gedetacheerd

-41.885

-

Subtotaal flexibele formatie

4,50

2,38

2

0

315.990

197.217

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

12.000

17.000

Flexibel belonen

20.000

20.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

35.000

35.000

Wachtgelders personeel

6

6

92.396

74.119

Inhuur

406.000

416.000

Subtotaal overigen

0,00

0,00

6

6

565.396

562.119

Totale loonsom

186,90

189,84

262

274

14.214.217

15.237.334