Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Nummer

Naam reserve

Stand

Mutaties 2019

Stand

Mutaties 2020

Stand

Mutaties 2021

Stand

Mutaties 2022

Stand

1-1-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

891400000

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

12.302

-1.706

185

10.781

-527

162

10.415

-254

156

10.318

-11

155

10.462

891400010

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

899000000

Reserve rekeningresultaat

2.495

-624

-

1.871

-624

-

1.247

-624

-

624

-624

-

-

899000000

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899000000

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

32.016

-2.329

185

29.871

-1.151

162

28.882

-878

156

28.161

-635

155

27.681

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

-

821400000

Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

316

-120

-

196

-120

-

76

-76

-

-

-

-

-

821400020

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

107

-

36

143

-

36

179

-

36

215

-

36

250

853000000

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

249

-

36

285

-

36

321

-

36

357

-

36

393

853100010

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

219

-37

22

203

-

22

225

-

22

247

-

22

270

854000000

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

84

-

-

84

-

-

84

-

-

84

-

-

84

855000010

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

124

-

-

124

-

-

124

-

-

124

-

-

124

855000020

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.657

-73

25

1.609

-73

24

1.561

-73

23

1.512

-73

23

1.462

866100000

Reserve jeugd en Wmo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

867000000

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

136

-16

-

120

-15

-

105

-45

-

59

-59

-

-

872000000

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

500

-500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

882200000

Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N

40

-40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

892200000

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

646

-

20

666

-

20

686

-

20

706

-

20

726

896000000

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

16.136

-740

779

16.175

-752

243

15.666

-758

235

15.143

-750

227

14.620

896000030

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

174

-

-

174

-

-

174

-

-

174

-

-

174

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

20.388

-1.526

918

19.780

-960

380

19.200

-952

372

18.621

-882

364

18.103

Totaal 1. Reserves

52.404

-3.855

1.102

49.651

-2.111

542

48.083

-1.829

528

46.782

-1.516

519

45.785

Bedragen x € 1.000

Nummer

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2019

Stand

Mutaties 2020

Stand

Mutaties 2021

Stand

Mutaties 2022

Stand

1-1-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

800100000

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.755

-

120

3.875

-

120

3.995

-

120

4.115

-

120

4.235

800100010

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

264

-149

-

115

-106

-

9

-9

-

-

-

-

-

896000010

Voorziening (voormalig) personeel

197

-

-

197

-

-

197

-

-

197

-

-

197

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.215

-149

120

4.187

-106

120

4.201

-9

120

4.312

-

120

4.432

2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

850300000

Voorziening Onderhoud gemeentewerf

158

-12

24

170

-11

24

183

-20

24

187

-16

24

196

850600000

Voorziening Onderhoud gemeentehuis

438

-66

93

465

-98

93

459

-51

93

501

-250

93

343

800300000

Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M)

17

-11

3

9

-1

3

11

-2

3

12

-0

3

15

821000000

Voorziening Onderhoud wegen

300

-1.503

1.343

140

-1.113

1.343

370

-370

1.343

1.343

-1.200

1.343

1.486

821010000

Voorziening Openbare Verlichting

10

-292

292

10

-295

292

7

-280

292

19

-290

292

21

853001000

Voorziening Onderhoud Heuvelland

31

-76

33

-12

-33

33

-13

-27

33

-7

-70

33

-44

853001010

Voorziening Onderhoud Biga

45

-12

3

36

-30

3

9

-62

3

-50

-12

3

-59

853001020

Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt

191

-42

61

210

-9

61

262

-46

61

277

-29

61

308

853001030

Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U)

16

-1

3

18

-2

3

19

-1

3

21

-1

3

23

853002000

Voorziening Onderhoud De Lubert

36

-11

30

55

-47

30

38

-12

30

56

-11

30

75

853010000

Voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten

48

-24

16

39

-11

16

44

-10

16

50

-28

16

38

854000010

Voorziening Onderhoud Waco-glider

17

-0

-

16

-0

-

16

-0

-

16

-0

-

16

854100010

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk

0

-1

0

-0

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

0

-2

854100020

Voorziening Onderhoud kasteelmuur

1

-1

0

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

854100030

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren

2

-0

-

1

-1

-

1

-0

-

1

-1

-

-1

855000000

Voorziening Onderhoud Aquaduct

14

-2

3

15

-2

3

17

-2

3

18

-2

3

20

856000000

Voorziening Recreatievoorzieningen (U)

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

858000010

Voorziening Speeltuinen

70

-75

69

64

-103

69

31

-90

69

10

-70

69

10

867000010

Voorziening Onderhoud De Mallemolen

256

-38

26

245

-120

26

150

-27

26

149

-54

26

121

867000020

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9

24

-29

8

3

-15

8

-4

-19

8

-15

-26

8

-32

867000030

Voorziening Onderhoud De Ubburch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

867000040

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop

48

-12

20

56

-9

20

66

-79

20

7

-5

20

22

872400000

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg

32

-0

7

38

-0

7

45

-2

7

50

-3

7

53

872400010

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M)

31

-1

-

30

-0

-

30

-0

-

30

-2

-

27

872400001

Voorziening Onderhoud begraafplaats (M)

76

-0

-

76

-0

-

76

-0

-

75

-0

-

75

872400020

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M)

4

-0

-

4

-0

-

4

-1

-

3

-0

-

3

872500000

Voorziening Afvalstoffen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

872200000

Voorziening Riolering

1.324

-

319

1.643

-

400

2.043

-

522

2.566

-

686

3.251

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

3.201

-2.208

2.354

3.346

-1.902

2.434

3.878

-1.104

2.557

5.331

-2.072

2.720

5.978

Totaal 2. Voorzieningen

7.416

-2.357

2.474

7.532

-2.008

2.554

8.079

-1.113

2.677

9.642

-2.072

2.840

10.410