Begroting 2019

Kader subsidies

Kader subsidies

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Subsidies op grond van deelverordening

a.

Sport

329.480

b.

Amateurkunst

105.986

c.

Ouderbonden

63.274

d.

Vrouwenverenigingen

1.500

e.

Volksfeesten

9.750

f.

EHBO en AED

16.755

g.

Jeugd- en jongerenwerk

16.600

h.

Wijkraden

3.750

i.

Buurtverenigingen

900

j.

Musea

49.000

k.

Groene leefruimte

8.020

l.

Muziekonderwijs

98.750

m.

Overige organisaties

5.970

totaal subsidies deelverordening

709.735

2.

Subsidie uit begrotingsposten

Kinderopvang Domino

119.300

Kinderopvang Humanitas

74.000

Peuterspeelzaalwerk Kion

54.900

Peuterspeelzaalwerk Partou Leuth

10.900

Montessori College Nijmegen (schoolmaatschappelijk werk)

31.276

HAVO Notre Dames (school maatschappelijk werk)

5.680

Gemeente Nijmegen bijdrage Groesbeekse leerlingen

26.139

Scholen voor basisonderwijs

7.200

Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek

21.500

Basten run

500

St. MTB Gelderland Zuid

500

St. Zevenheuvelenloop

3.000

Stichting Muzida

1.650

Stichting concertserie Beek

1.130

Stichting Kakatoe Leuth (Polderpop)

1.145

St. Kunstcommissie Millingen a.d. Rijn

2.500

St. filmarchief Groesbeek

1.850

Gemeentelijke monumenten

58.500

Provinciale gemeentelijke monumenten

42.000

Molens

14.000

Vereniging voor Behoud Dorpsgezichten

500

Stg Monument en landschap

1.179

Heemkundekring De Duffelt Millingen

330

Stichting Heemkunde Berg en Dal

330

Stichting Van Ploeg tot Heiliglandstichting (heemkunde)

330

Heemkunde Groesbeek

330

Openbare bibliotheek

656.258

Lokale omroep

25.000

Onderhoud speeltuin Kros

3.857

St. Berg en Dals bloei burgerparticipatie

217

Platform Leuth Actief

1.600

Stichting Behoud Dierenweide

1.250

St. Gemeenschapshuis 't Zaaltje

2.500

SWOM (St. Welzijn Ouderen Mill.a.d.R)

50.000

St. Mentorschap Midden Gelderland (Millingen)

93

St. Mentorschap Oost Nederland Gelderland (Groesbeek)

296

Seniorenraad Groesbeek

4.000

Wmo adviesgroep

3.500

Wmo adviesraad

3.500

St. tot expl. Parochiehuis de Horst Step/dorpshuis Slenk

3.403

St. Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Groesbeek)

86.498

Steunpunt trefpunt de meent

9.700

Cooperatie verloskundigen Nijmegen eo (Millingen)

12.000

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

1.000

Forte Welzijn

683.476

totaal subsidies uit begrotingsposten

2.028.817

3.

Totaal

2.738.552