Begroting 2019

MeerjarenInvesteringsPlan

MeerjarenInvesteringsPlan

Project

Onderdeel

Looptijd

Jaar inv.

Bruto inv.

Bijdrage

Netto inv.

KL2019

KL2020

KL2021

KL2022

Programma 5: Overhead

Materieel

5.1

Aanschaf materieel 2019

8

2019

184.000

-

184.000

-

12.880

37.320

26.861

5.2

Aanschaf materieel 2020

8

2020

158.500

-

158.500

-

-

11.095

23.457

5.3

Aanschaf materieel 2021

8

2021

46.000

-

46.000

-

-

-

3.220

5.4

Aanschaf materieel 2022

8

2022

232.000

-

232.000

-

-

-

-

Totaal Materieel

620.500

-

620.500

-

12.880

48.415

53.538

Werkplaats

5.5

Verbouwing gemeentewerf

25

2019

275.000

-

275.000

-

7.563

15.272

15.103

Totaal werkplaats

275.000

-

275.000

-

7.563

15.272

15.103

Totaal programma 5 Overhead

895.500

-

895.500

-

20.443

63.687

68.641

Programma 1: Inwoner

1.1

Adaptieve school: aanpassing huisvesting

2019

pm

-

1.2

Verduurzaming Kulturhus Millingen

Uitvoering

15

2020

750.000

-

750.000

-

-

30.625

62.661

Totaal programma 1 Inwoner

750.000

-

750.000

-

-

30.625

62.661

Programma 2: Onze buurt (wegen/openbaar groen/waterlossingen)

2.1

Aanleg tijdelijke opslag depot

Voorbereiding

25

2019

5.000

-

5.000

-

138

278

270

Uitvoering

25

2021

267.000

-

267.000

-

-

-

7.343

2.2

Reconstructie Ravelstraat

Uitvoering

25

2020

135.000

-

135.000

-

-

3.713

7.345

2.3

Verbreding Meerwijkselaan

Voorbereiding

25

2019

65.000

-

65.000

-

1.788

3.536

3.498

Uitvoering

25

2021

585.000

170.000

415.000

-

-

-

22.328

2.4

Upgraden watergang Hulsbeek

Uitvoering

25

2019

112.500

-

112.500

-

3.094

6.248

6.054

2.5

Schoolroute Marktplein Groesbeek-Nijmeegsebaan

Uitvoering

25

2020

900.000

-

900.000

-

-

24.750

48.420

2.6

Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019

Uitvoering

25

2019

600.000

-

600.000

-

16.500

33.320

32.953

2.7

Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2020-2028

Uitvoering

25

2020-2028

4.800.000

-

4.800.000

-

-

16.500

33.320

2.8

Mobiliteitsvisie

Uitvoering

25

2020-2022

1.465.000

-

1.465.000

-

-

42.000

78.818

2.9

Reconstructie Hoflaan Oost

Voorbereiding

25

2019

52.000

-

52.000

-

1.430

2.888

2.798

Uitvoering

25

2020

416.000

-

416.000

-

-

11.440

22.380

2.10

Reconstructie Gooiseweg Zuid

Voorbereiding

25

2019

109.000

-

109.000

-

2.998

6.053

5.866

Uitvoering

25

2020

887.000

-

887.000

-

-

24.393

48.254

2.11

Reconstructie Wisselpad

Voorbereiding

25

2020

22.000

-

22.000

-

-

605

1.197

Uitvoering

25

2021

179.000

-

179.000

-

-

-

4.923

2.12

Reconstructie Gooiseweg Noord

Voorbereiding

25

2019

72.000

-

72.000

-

1.980

3.998

3.874

Uitvoering

25

2020

577.000

-

577.000

-

-

15.868

31.390

2.13

Bypass riolering Nassaulaan-Pr.Christinalaan

Voorbereiding

25

2020

35.000

-

35.000

-

-

963

1.905

Uitvoering

25

2021

278.000

-

278.000

-

-

-

7.645

2.14

Reconstructie Parallelweg Ubbergen

Uitvoering

25

2019

377.000

-

377.000

-

10.368

20.936

20.284

2.15

Reconstructie Pr.Hendrikstraat-Kon.Wilhelminastr.Ooij

Uitvoering

25

2019

357.000

-

357.000

-

9.818

19.825

19.208

2.16

Reconstructie Waterstraat Beek (klimaatmaatregelen)

Uitvoering

25

2019

200.000

-

200.000

-

5.500

11.107

10.760

2.17

Centrumgebied Ooij (og Reinier van Ooijplein)

Voorbereiding

25

2021

247.500

-

247.500

-

-

-

6.806

2.18

Aanleg fietsverbinding Dennenkamp-Driestenenpad

Uitvoering

25

2020

17.000

-

-

-

-

468

926

2.19

Wateroverlast Wilgstraat-Kruksebaan en buurtsuper

Uitvoering

25

2019

225.000

-

225.000

-

6.188

12.495

12.357

2.20

Waterberging Knapheideweg

Uitvoering

25

2019

150.000

-

150.000

-

4.125

8.330

8.238

2.21

Waterafvoer Beek

Voorbereiding

25

2019

62.500

-

62.500

-

1.719

3.471

3.433

Uitvoering

25

2019

250.000

-

250.000

-

6.875

13.883

13.730

2.22

Wateropvang Keteldal

Uitvoering

25

2021

200.000

-

200.000

-

-

-

5.500

2.23

Afkoppelen daken Heilig Landstichting

Uitvoering

25

2021-2024

1.200.000

-

1.200.000

-

-

-

8.250

2.24

Renovatie "water werkt"Beek

Voorbereiding

25

2019

90.000

-

90.000

-

2.475

4.998

4.943

Uitvoering

25

2019

150.000

-

150.000

-

4.125

8.330

8.238

2.25

TOP Ooij

Grondaankoop

25

2020

100.000

-

100.000

-

-

750

1.500

Uitvoering

25

2021

500.000

-

500.000

-

-

-

13.750

2.26

Wegwzh.vervangen riolering/duiker Bredeweg

Uitvoering

25

2022

250.000

-

250.000

-

-

-

-

2.27

Burg.Ottenhoffstraat (Dries-Stekkenberg)

Uitvoering

25

2022

400.000

-

400.000

-

-

-

-

2.28

Zevenheuvelenweg

Uitvoering

25

2023

300.000

-

300.000

-

-

-

-

2.29

Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat

Uitvoering

25

2020

342.000

-

342.000

-

-

9.405

18.992

2.30

Vergroenen Leuth

Voorbereiding

25

2019

10.000

-

10.000

-

275

555

549

Uitvoering

25

2020

100.000

-

100.000

-

-

2.750

5.553

2.31

Aanleg fietspad Leuth

Uitvoering

25

2020

125.000

-

125.000

-

-

3.438

6.942

Totaal programma 2: Onze buurt (wegen/openbaar groen/waterlossingen)

17.214.500

170.000

17.027.500

-

79.396

317.294

540.540

Programma 2: Onze buurt (riolering/rioolgemalen)

2.32

Aanleg regenwaterriool Ravelstraat

Uitvoering

50

2020

180.000

-

180.000

-

-

3.150

6.246

2.33

Verbetermaatregelen Groesbeek Noord

Uitvoering

50

2019

169.000

-

169.000

-

2.958

5.924

5.814

2.34

Vergroten transportriool Breedeweg/Bruuk

Voorbereiding

50

2019

37.500

-

37.500

-

656

1.315

1.290

Uitvoering

50

2020

337.500

-

337.500

-

-

5.906

11.711

2.35

Regenwateroverlast centrum Groesbeek

Afvoerbuis Burg.Ottenhoffstr.

50

2019

75.000

-

75.000

-

1.313

2.629

2.582

2.36

Rioolvervanging Vissenbuurt Ooij

Uitvoering

50

2019

760.000

-

760.000

-

13.300

26.641

26.144

2.37

Vervanging riolering Binnenveld

Uitvoering

50

2019

315.000

-

315.000

-

5.513

11.042

10.838

2.38

Reconstructie Hoflaan Oost

Voorbereiding

50

2019

28.000

-

28.000

-

490

982

964

Uitvoering

50

2020

224.000

-

224.000

-

-

3.920

7.773

2.39

Reconstructie Gooiseweg Zuid

Voorbereiding

50

2019

59.000

-

59.000

-

1.033

2.068

2.030

Uitvoering

50

2020

475.000

-

475.000

-

-

8.313

16.484

2.40

Reconstructie Wisselpad

Voorbereiding

50

2020

12.000

-

12.000

-

-

210

416

Uitvoering

50

2021

95.000

-

95.000

-

-

-

1.663

2.41

Reconstructie Gooiseweg Noord

Voorbereiding

50

2019

38.000

-

38.000

-

665

1.332

1.308

Uitvoering

50

2020

310.000

-

310.000

-

-

5.425

10.757

2.42

Bypass riolering Nassaulaan-Pr.Christinalaan

Voorbereiding

50

2020

18.000

-

18.000

-

-

315

625

Uitvoering

50

2021

150.000

-

150.000

-

-

-

2.625

2.43

Reconstructie Parallelweg Ubbergen

Uitvoering

50

2019

203.000

-

203.000

-

3.553

7.116

694

2.44

Reconstructie Pr.Hendrikstraat-Kon.Wilhelminastraat Ooij

Uitvoering

50

2019

190.000

-

190.000

-

3.325

6.660

6.536

2.45

Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2019

Uitvoering

15

2019

157.000

-

157.000

-

9.028

18.809

18.561

2.46

Vervangen riolering/duiker Bredeweg

Voorbereiding

50

2021

50.000

-

50.000

-

-

-

875

Uitvoering

50

2022

150.000

-

150.000

-

-

-

-

2.47

Relinen riolering Lijsterbesstraat en afkoppelen HWA

Voorbereiding

50

2021

10.000

-

10.000

-

-

-

175

Uitvoering

50

2022

90.000

-

90.000

-

-

-

-

2.48

Burg.Ottenhoffstraat (Dries-Stekkenberg)

Voorbereiding

50

2021

50.000

-

50.000

-

-

-

875

Uitvoering

50

2022

800.000

-

800.000

-

-

-

-

2.49

Zevenheuvelenweg

Voorbereiding

50

2022

25.000

-

25.000

-

-

-

-

Uitvoering

50

2023

375.000

-

375.000

-

-

-

-

2.50

Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat( De Horst)

Uitvoering

50

2020

238.000

-

238.000

-

-

4.165

8.343

2.51

Wylerbergpark en Groot Berg en Dal

Voorbereiding

50

2022

10.000

-

10.000

-

-

-

-

Uitvoering

50

2023

170.000

-

170.000

-

-

-

-

2.52

Vervanging riool Esdoornstraat Beek

Uitvoering (aanvulling)

50

2019

165.000

-

165.000

-

5.775

5.726

5.676

Totaal programma 2: Onze buurt (riolering/rioolgemalen)

5.966.000

-

5.966.000

-

47.609

121.648

151.005

Programma 2: Onze buurt (sportaccommodaties)

2.53

Sportaccommodaties

Vervanging kleedkamers

40

2020-2021

1.461.328

-

1.461.328

-

-

20.645

53.862

2.54

Sportaccommodaties

Vervanging velden

20

2020-2023

1.775.023

-

1.775.023

-

-

72.365

142.993

Gr.Boys: led-verlichting

25

2019

37.440

-

37.440

-

2.059

2.037

2.014

2.55

Tennisaccommodaties

SVO: ombouw 2 banen ondergr.

30

2019

33.225

-

33.225

-

1.606

1.589

1.573

SVO: ombouw 2 banen kunstgras

10

2019

38.850

-

38.850

-

4.468

4.409

4.351

SVO: led-verlichting

25

2019

11.241

-

11.241

-

618

612

605

TV Groesbeek:led-verlichting

25

2019

27.172

-

27.172

-

1.494

1.478

1.462

TV Groesbeek:banen toplaag

10

2019

124.312

-

124.312

-

14.296

14.109

13.923

Aanpassing/vervanging

20

2020-2022

921.530

-

921.530

-

-

20.752

43.708

Totaal programma 2: Onze buurt (sportaccommodaties)

4.430.121

-

4.430.121

-

24.541

137.996

264.491

Hieronder zijn de op het MIP opgenomen investeringen kort toegelicht.

Programma Overhead
5.1/ 5.2/ 5.3/ 5.4 Aanschaf materieel 2019, 2020, 2021 en 2022
Dit betreft de vervanging en/of aanschaf van materieel bij de buitendienst. Het gaat om de aanschaf van auto's, materieel om te vegen en zout te strooien.

5.5 Verbouwing gemeentewerf Groesbeek
Er is sprake van nieuwe ARBO-eisen en een te krappe kleedruimte voor de groter gegroeide personeelsbezetting. Daarom is een verbouwing van de werf noodzakelijk. De kosten hiervan ramen we op € 275.000.

Programma 1: Inwoner
1.1 Adaptieve school: aanpassing huisvesting
Dit betreft een inwonersinitiatief. Zij willen in Berg en Dal een nieuwe vorm van onderwijs lanceren. Daarvoor is draagvlak. De gemeente is verplicht hen van huisvesting te voorzien. We zijn bezig een geschikte locatie te vinden.

1.2 Verduurzaming Kulturhus Millingen
Het Kulturhus in Millingen heeft duurzaamheidslabel F. De ambitie van de gemeente Berg en Dal is minimaal label B. Hiervoor moeten we flink investeren in het dak, W-installaties, gedeeltelijk HR++ glas en spouwmuurisolatie. De investering staat voor het jaar 2020. Voordat we deze investering uitvoeren, willen we eerst een breed onderzoek naar de toekomst van onze kulturhuzen. Dit sluit aan bij de vervolgfase van het accommodatiebeleid.

Programma 2: Onze buurt: wegen/openbaar groen/waterlossingen
2.1 Aanleg tijdelijk opslag depot
Tijdens werken komt vaak grond en andere materiaal vrij. Er is geen terrein voor opslag waar wij deze materialen tijdelijk kwijt kunnen. Voorheen brachten wij materiaal naar de waterzuivering (betonbak van Waterschap) aan de Heikant. De bak moet vrij blijven voor waterberging. Daardoor is het niet meer mogelijk om daar materiaal op te slaan. We zoeken hiervoor nog een geschikte locatie.

2.2 Reconstructie Ravelstraat Millingen aan de Rijn
Aanleiding voor dit project is de ondergrondse inrichting (riolering). De rijbaan bestaat gedeeltelijk uit asfaltverharding en heeft een sobere uitstraling. Dit komt onder andere door de parkeervakken van grauw/grijze stenen. De rijbaan heeft ook haar technische levensduur bereikt. De vervanging van het gemengde riool en de aanleg van een apart hemelwaterriool, is de aanleiding om de complete straat (van gevel tot gevel) te reconstrueren.

2.3 Verbreding Meerwijkselaan Heilig Landstichting
De Meerwijkselaan is aan groot onderhoud toe. In het verleden is gekozen voor één rijbaan met aan weerszijden een asfalt rammelstrook. Doel van deze strook is de snelheid van het verkeer te drukken. Deze stroken geven (geluids-)overlast. We willen we de weg verbreden en tegelijkertijd de rammelstroken laten vervallen.

2.4 Upgraden watergang Hulsbeek Groesbeek
De Hulsbeek is samen met de Groesbeek aangewezen als een SED-watergang. Dit is een watergang met specifiek ecologische doelstellingen. Dit betekent dat wij de kwaliteit van het water op peil moeten houden en in sommige gevallen zelfs moeten verbeteren. De Groesbeek is reeds geheel natuurvriendelijk ingericht en kan het overtollige water bij hevige regenbuien afvoeren. Bij de Hulsbeek zijn dezelfde zaken/doelstellingen aan de orde. De uitvoering van dit project is gestart. Hierover zijn afspraken gemaakt met Waterschap Rivierenland.

2.5 Schoolroute Marktplein Groesbeek - Nijmeegsebaan
Op dit moment ontbreekt een bewegwijzerde, comfortabele en veilige fietsroute tussen het centrum van Groesbeek (via de noordelijke woonwijken) naar de hoofdfietsroute van/naar Nijmegen. Dit project betreft een onderzoek naar de mogelijkheden van een goede fietsroute tussen de Nijmeegsebaan en het centrum van Groesbeek. Zie ook 2.27.

2.6/ 2.7 Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028
Een aantal asfaltwegen binnen de bebouwde kom zijn in slechte staat/ aan het einde van de levensduur. We gaan deze wegen de komende 10 jaar vervangen. Het asfalt vervangen we door elementverharding. Het gaat hier om wegen in  woonwijken (30 km/uur).

2.8 Mobiliteitsvisie
Wij doen een nieuw, breed opgezet mobiliteitsonderzoek waarbij de raad de kaders en vraagstelling vast stelt. Hierbij kijken we naar vervoer over de weg (auto, fiets, lopend, OV) en via het water en naar bestaande wegen en nieuwe mogelijkheden.
Voor een betere veiligheid van schoolgaande kinderen is het gewenst om het stukje weg tussen de Hoflaan en de Mariëndaalseweg (naast basisscholen Adelbrecht-Windekind en Carolus) om te bouwen tot een volwaardig fietspad.

2.9 Reconstructie Hoflaan Oost Groesbeek
Begin 2014 is de riolering rondom de Hoflaan visueel geïnspecteerd bij een reguliere inspectie. Daaruit is gebleken dat diverse strengen in de Hoflaan dusdanig beschadigd zijn dat ze aan vernieuwing toe zijn. Het gaat om het stuk tussen de Mariëndaalseweg en de basisscholen. Ook is de asfaltverharding niet al te best meer. Daarnaast biedt vervanging van de strengen de mogelijkheid tot aanleg van gescheiden riolering. Hierdoor kunnen wij de openbare ruimte afkoppelen.

2.10 Reconstructie zijwegen Gooiseweg Zuid Groesbeek
Naast vervanging van de ondergrondse infra (riolering, zie ook 2.39), is de asfaltverharding op de wegen ten zuiden van de Gooiseweg ook aan vervanging toe. De riolering ligt grotendeels in de voetpaden. Dat is onwenselijk. In combinatie met vervanging van de riolering, reconstrueren we ook de wegen ten zuiden van de Gooiseweg.

2.11 Reconstructie Wisselpad Groesbeek
In 2017 zijn de Hoflaan en Mariëndaalseweg (grotendeels) ingericht als 'Erftoegangsweg +'. Waar mogelijk is een profiel van zes meter breed in het asfalt toegepast. Dit is opgebouwd uit een tweezijdige fietsstrook van twee meter breed en daartussen een rijbaan van ook twee meter breed. De wens is om dit profiel door te zetten tot de kruising Spoorlaan – Nijverheidsweg. Aan de kant van de woningen vervangen we daarbij het voetpad. Daarbij handhaven wij een minimale voetpadbreedte van vier tegels (1,20m exclusief band). Zie ook 2.40.

2.12 Reconstructie zijwegen Gooiseweg Noord Groesbeek
De ondergrondse infra in de Frieselaan, Drentselaan, Vermeerweg, Frans Halsweg en Aelbert Cuypweg is aan vernieuwing toe. Zie ook 2.41. Ook de technische levensduur van de bestaande verharding is bereikt. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kan de openbare ruimte afgekoppeld worden. In combinatie met vervanging van de riolering, reconstrueren we ook de wegen ten noorden van de Gooiseweg.

2.13 Bypass riolering Nassaulaan - Prinses Christinalaan Berg en Dal
Ondergronds gaat de infrastructuur stevig op de schop. Zie ook 2.42. Ook hier geldt dat de bovengrondse inrichting wat betreft de kwaliteit te wensen overlaat. Vooralsnog gaan we uit van herstraten van de aanwezige elementenverharding en handhaving van de halfverharding in de Prinses Christinalaan.
Voor de Nassaulaan gaan we uit van een volledige reconstructie. Het gaat om het stuk tussen de Oude Kleefsebaan en Prins Bernhardlaan. We vervangen het asfalt door elementenverharding. Voor de voetpaden, parkeervakken en dergelijke in de Nassaulaan maken we gebruik van nieuwe materialen (geen herstraten).

2.14 Reconstructie Parallelweg Ubbergen
Dit stukje weg maakt onderdeel uit van de hoofdfietsroute tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn (fietsstructuurvisie). Het is gewenst om het fietscomfort en de –veiligheid te vergroten. In combinatie met vervanging van de riolering, reconstrueren we ook de weg.
Zie ook 2.43.

2.15 Reconstructie Prins Hendrikstraat - Koningin Wilhelminastraat Ooij
We vervangen het riool volledig. Zie ook 2.44. Daarnaast is de bovengrondse inrichting erg sober en is er een gebrek aan parkeerplaatsen. Vandaar dat we ook gekozen hebben voor een volledige reconstructie van de weg.

2.16 Reconstructie Waterstraat Beek (klimaatmaatregelen)
We gaan maatregelen nemen om bij hevige regenval de wateroverlast te verminderen.

2.17 Centrumgebied Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)
We gaan een gebiedsvisie opstellen voor Ooij in nauw overleg met de bewoners. Daarbij maken we een uitvoeringsplan voor het centrumgebied.

2.18 Aanleg fietsverbinding Dennenkamp - Driestenenpad Groesbeek
Dit plan voorziet in een extra fietspad door een toeristisch interessant gebied. Daarnaast vormt het een comfortabele fietsverbinding tussen de Wylerbaan en het gebied rond De Horst.

2.19 Wateroverlast Wilgstraat- Kruksebaan en buurtsuper Groesbeek
Door extreme regenval is de parkeerplaats Wilgstraat-Kruksebaan al twee keer ondergelopen met bijna een meter water. Dit willen we structureel oplossen.
Daarnaast gaan we aanpassingen doen rondom de buurtsuper Bredeweg-St.Antoniusweg. Over de waterafvoer hebben we een mondeling akkoord met Waterschap Rivierenland.

2.20 Waterberging Knapheideweg Groesbeek Breedeweg
Aanleg van een wateropvang die het water vanaf “Klein Amerika” opvangt en afvoert naar de retentievoorziening aan de Knapheideweg- Zandbaan/Hemeltje. Dit doen we samen met Waterschap Rivierenland. We hebben allebei een aandeel van 50% in de kosten.

2.21 Waterafvoer Beek
Aanleg “watersnelwegen”. Het water uit het Keteldal kunnen we relatief eenvoudig via de Lindenstraat afvoeren naar de groene ruimte tussen de huizen en de N325. Hiervoor moeten we aanpassingen maken in het straatprofiel. Het water uit het Elzendal kunnen we afvoeren via het tracé Waterstraat, Bongerdstraat, Colonel Ekmanstraat en Reigerstraat. Over de waterafvoer hebben we een mondeling akkoord met Waterschap Rivierenland.

2.22 Wateropvang Keteldal Beek
De stuwwal droogt langzaam uit. In het Keteldal bestaat de mogelijkheid om water op te vangen en te laten infiltreren in de bodem. Overeenkomsten met grondeigenaren zijn hiervoor noodzakelijk.

2.23 Afkoppelen daken Heilig Landstichting
Bij hevige regenval ontstaat wateroverlast op het laagste punt (Andreaslaan). De oorzaak hiervan is dat te veel hemelwater op de riolering komt, waardoor vervuild water overstort op straat (er zijn daar geen sloten). Omdat de openbare wegen al voor 90% zijn afgekoppeld biedt dit ook geen uitkomst meer. Het probleem is op te lossen door alle daken in Heilig Landstichting af te koppelen en water te infiltreren in de tuinen. Eerst willen we dit doen op vrijwillige basis en met subsidie. Later verplichten wij dit via een “hemelwater-verordening Heilig Landstichting”. De looptijd hiervan is 10 jaar.

2.24 Renovatie "water werkt" Beek
20 jaar geleden zijn de natuurlijke beken in Beek en Ubbergen weer zichtbaar gemaakt. Dit is destijds met veel subsidie aangelegd. De totale kosten bedroegen toen 2 miljoen gulden. Het systeem raakt in verval. Er is een plan gemaakt om alle gemetselde natuurstenen goten voor verval te behoeden. Voor de watervoerende functie is dit systeem essentieel. Landelijk wordt “water werkt” als schoolvoorbeeld genoemd van modern beekbeheer. Samen met “het Groeske” en “de Groesbeek” wordt het regelmatig bezocht door bestuurders en waterdeskundigen uit Nederland.

2.25 TOP Ooij
Om de Ooijpolder toeristisch goed te ontsluiten zijn TOP’s (Toeristisch OpstapPunten) nodig. De voormalige gemeenteraad van Ubbergen heeft hiertoe besloten en het is ook opgenomen in de Mobiliteitsvisie Berg en Dal. Aan het einde van de Hubertusweg ligt een zeer geschikte kavel. Deze is bereikbaar via de Bouwkamp. Wij verkennen de mogelijkheden voor grondaankoop van Staatsbosbeheer (ongeveer 1 hectare).

2.26 Vervangen riolering/ duiker Groesbeek (Breedeweg)
Het asfalt op de Bredeweg is slecht. We gaan tegelijk met het vervangen van de riolering/ duiker de weg vervangen. Het betreft het gedeelte van de Bredeweg vanaf de St. Antoniusweg tot en met huisnummer 94.

2.27 Burgemeester Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg) Groesbeek
Het weggedeelte van de Dries- Stekkenberg en Burgemeester Ottenhofstraat (het gedeelte vanaf de Margrietstraat tot aan de Molenweg/Dorpsstraat) is aan vervanging toe. We onderzoeken de mogelijkheden voor een combinatie met het project schoolroute Marktplein Groesbeek - Nijmeegsebaan (2.5).

2.28 Zevenheuvelenweg Groesbeek
De Zevenheuvelenweg is aan vervanging toe. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Burgemeester Ottenhofstraat tot aan de Nieuweweg.

2.29 Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat Groesbeek wegen (de Horst)
In combinatie met vervanging van de riolering gaan we ook de wegen reconstrueren. Zie ook 2.13.

2.30 Vergroenen Leuth
Ooij en Leuth zijn twee versteende kerkdorpen. Voor Ooij gaan we een omgevingsplan opstellen. Voor Leuth willen we het steense karakter doorbreken, door samen met de inwoners een plan te maken.

2.31 Aanleg fietspad Leuth
Dit jaar starten we een variantenstudie voor het fietspad Plezenburgsestraat-Leutherstrasse, ten zuiden van de kern Leuth. Hiervoor is in de begroting 2018 € 50.000 beschikbaar gesteld. De totale kosten voor de bestemmingsplanprocedure, grondaankoop en aanlegkosten ramen we op € 500.000.

Programma 2: Onze buurt: riolering/rioolgemalen
2.32 Aanleg regenwaterriool Ravelstraat Millingen aan de Rijn
De voorbereiding is gestart. Het werk bestaat uit het verlengen van een regenwaterriool. We koppelen hierdoor het regenwaterriool in 't Gengske en de Zeelandsestraat aan elkaar.

2.33 Verbetermaatregelen Groesbeek Noord
We zijn een nieuw basis rioleringsplan Groesbeek Noord aan het opstellen. Hierin nemen we verbetermaatregelen op voor aanpassingen aan de riolering in Groesbeek Noord.

2.34 Vergroten transportriool Groesbeek Breedeweg/ Bruuk
Vanaf de Parachutistenstraat tot aan de waterzuivering in de Bruuk gaan we het transportriool vergroten. De reden hiervan is het verminderen van wateroverlast.

2.35 Regenwateroverlast centrum Groesbeek
We gaan de duiker onder de oude Jan Linders vergroten.

2.36 Rioolvervanging Vissenbuurt Ooij
Het huidige rioolstelsel is aan vervanging toe gelet op leeftijd en kwaliteit.

2.37 Vervanging riolering Binnenveld Groesbeek
Het huidige rioolstelsel is aan vervanging toe gelet op leeftijd en kwaliteit.

2.38 Reconstructie Hoflaan Oost Groesbeek
We vervangen de oude riolering in combinatie met de reconstructie van de weg. Het oude stelsel vervangen we door een dubbel stelsel (schoon en vuil water). Dit doen we ook om ook wateroverlast te verminderen.

2.39 Reconstructie zijwegen Gooiseweg Zuid Groesbeek
Een aantal strengen in de Rembrandtweg, Jozef Israëlweg, Jan Steenweg, Breitnerweg, Pieter de Hooghweg en Vincent van Goghweg zijn dusdanig beschadigd dat ze aan vervanging toe zijn. Ook ligt de riolering grotendeels in de voetpaden. Dat is onwenselijk. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot de aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kunnen wij de openbare ruimte afkoppelen.
We vervangen de oude riolering in combinatie met een reconstructie van de wegen ten zuiden van de Gooiseweg (zie ook 2.10).

2.40 Reconstructie Wisselpad Groesbeek
We vervangen de oude riolering in combinatie met een reconstructie van de weg.

2.41 Reconstructie zijwegen Gooiseweg Noord Groesbeek
Nagenoeg alle strengen in de Frieselaan, Drentselaan, Vermeerweg, Frans Halsweg en Aelbert Cuypweg vertonen dusdanige schades dat ze aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kunnen we de openbare ruimte afkoppelen. We vervangen de oude riolering in combinatie met een reconstructie van de wegen ten noorden van de Gooiseweg (zie ook 2.12).

2.42 Bypass riolering Nassaulaan - Prinses Christinalaan Berg en Dal
In het kader van het verminderen van wateroverlast in Nijmegen-Oost passen wij het rioolstelsel aan. Door een bypass te maken kan het regenwater naar de infiltratie bassin aan de Nassaulaan. Zie ook 2.13.

2.43 Reconstructie Parallelweg Ubbergen
De riolering aan de Parallelweg ligt in particuliere tuinen en is slechte staat. We gaan de riolering verleggen naar openbaar terrein. Zie ook 2.14.

2.44 Reconstructie Prins Hendrikstraat - Koningin Wilhelminastraat Ooij
Het riool is van 1964 en verkeerd in slechte staat. We hebben gekozen voor een volledige reconstructie van het riool. Redenen hiervoor zijn de ongelukkige ligging, weinig afschot (zelfs tegenschot), te hoge ligging en vele insteken/inlaten. We vervangen de oude riolering in combinatie met een reconstructie van de wegen. Zie ook 2.15.

2.45 Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2019
We vervangen de mechanische en elektrische onderdelen van diverse rioolgemalen. Dit gebeurt op basis van de leeftijd en onderhoudsstatus van de rioolgemalen.

2.46 Vervangen riolering/ duiker Groesbeek (Breedeweg)
In 2018 is een rioolinspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het hemelwaterriool van de Bredeweg aan vernieuwing toe is. Onder de grond bestaat een ongewenste situatie door diversiteit aan materiaal en diameters van buizen. Met wegbeheer is overlegd om het geheel vanaf de Sint Anthoniusweg tot aan huisnummer 91 opnieuw in te richten. Zowel het hemelwaterriool als de weg vernieuwen wij.

2.47 Relinen riolering Lijsterbesstraat en afkoppelen HWA Groesbeek (Breedeweg)
In 2018 is een rioolinspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het riool in de Lijsterbesstraat (Breedeweg) aan vernieuwing toe is. Het betreft het gedeelte vanaf de Kruksebaan tot en met het Hemeltje. De weg is nog in goede conditie. Het riool kan gerelined worden. Relinen is het vanuit de binnenkant vernieuwen van het riool.
Daarnaast stellen we voor om de verbinding tussen de riolering op het Hemeltje dicht te zetten.  Kolken in de openbare ruimte willen we afkoppelen zodat water kan infiltreren in de bodem.

2.48 Burgemeester Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg) Groesbeek
Het gaat om het riool tussen Dries-Stekkenberg en Burgemeester Ottenhofstraat/ Margrietstraat tot aan de Molenweg/Dorpsstraat. We stellen voor dit gedeelte af te koppelen, zodat het water kan infiltreren in de grond. Daarvoor willen we infiltratieriolen aanleggen en de bestaande riolering vervangen. Het stuk riolering tussen de Bosstraat en de Molenweg/Dorpsstraat kunnen we relinen (vanuit de binnenkant vernieuwen) in plaats van vervangen.

2.49 Zevenheuvelenweg Groesbeek
We willen de Zevenheuvelenweg (van de Burgemeester Ottenhofstraat tot aan de Nieuweweg) afkoppelen, zodat het water kan infiltreren in de ondergrond. De bestaande riolering en putten gaan we relinen. De kolken koppelen wij af door middel van verticale infiltratieputten.

2.50 Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat Groesbeek riolering (de Horst)
In de genoemde straten is de waterleiding de afgelopen jaren zeer regelmatig gesprongen. Als gevolg daarvan raakte de laatste keer ook de gasleiding lek. Vitens heeft het plan om de waterleiding in 2020 volledig te vervangen. Het huidige gemengde riool gaan we vervangen voor gescheiden riool. Zie ook 2.18.

2.51 Wylerbergpark en Groot Berg en Dal
We gaan de hemelwaterafvoer afkoppelen van het Wylerbergpark. Dit werk bestaat uit het opheffen van de afvoerleiding van Groot Berg en Dal door het bos en het opheffen van de afvoerleiding van Wylerbergpark door het bos.

2.52 Vervanging riool Esdoornstraat Beek
Op deze locatie vervangen wij het riool omdat deze slecht is. Tevens hebben wij aandacht voor de waterproblematiek in deze wijk. Het riool ligt nu onder de bomen en die verplaatsen wij naar het midden van de weg. In de aangepaste groenstrook planten wij nieuwe bomen. Omdat wij voor het vervangen van het riool de weg open breken, moeten we ook het straatwerk opnieuw leggen. In principe gebruiken we hiervoor bestaande materialen.

Programma Onze buurt: overige
2.53/2.54/2.55 Sportaccommodaties en Tennisaccommodaties
Er is een meerjarig vervangingsschema gemaakt voor alle sportvelden en kleedkamers. We hebben een prognose gemaakt voor de komende jaren. Sportverenigingen moeten een aanvraag indienen voor een investeringsbijdrage.