Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Programma Inwoner

Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang

-

-5

-

-

Extra gelden voorkomen schulden

-50

-50

-

-

Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs

-30

-30

-

-

Totaal programma Inwoner

-80

-85

-

-

Programma Onze Buurt

Vervanging AED's

-

-24

-

-

Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn

-

-

-5

-

Samen met de raad de vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek

-15

-

-

-

Kosten aanleg glasvezel buitengebied

-55

-

-

-

Leges aanleg glasvezel buitengebied

55

-

-

-

Fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij

-40

-

-

-

Investeringsbijdrage Tennisvereniging Berg en Dal

-10

-

-

-

Horeca sporthal De Duffelt

19

-

-

-

Verbeteringen wijk Nonnenkamp Millingen aan de Rijn

-50

-

-

-

Bijdrage GOAN deelonderwerp Duurzaamheid

-7

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-103

-24

-5

-

Programma Onze Gemeente

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-15

-

-

-

Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda en woonvisie

-15

-

-

-

Bijdrage GOAN deelonderwerp Economie en Wonen

-10

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-40

-

-

-

Programma Ons geld

Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden

50

50

-

-

Totaal programma Ons geld

50

50

-

-

Programma Overhead

Veranderingen Wet BAG

-15

-

-

-

Totaal programma Overhead

-15

-

-

-

Totaal exploitatie

-188

-59

-5

-

Reserves

Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs

30

30

-

-

Bijdrage Algemene reserve; niet 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing

191

-

-

-

Bijdrage reserve attributen sportattributen; led-verlichting Groesbeekse Boys

37

-

-

-

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

40

-

-

-

Totaal reserves

77

-

-

-

Totaal

-111

-59

-5

-